Contacte

Ne puteți contacta la următoarele adrese:

e-mail: fapta.nu.vorba.1918@gmail.com

facebook: https://www.facebook.com/faptanuvorba